do przemieszczania wystarczy <20kW

a w jeździe miejskiej znacznie poniżej 10 kW

a reszta jest logiczną konsekwencjąAkademya Ośwjecenia Pvblicznego